Yükleniyor...
  • girlimg
  • girlimg

HABERLER

Teknokent'in Teşviklerinden Haberdar mısınız?

kurumlar vergisi muafiyeti
KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ

Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu...

Detaylar
gelir vergisi muhafiyeti
GELİR VERGİSİ MUAFİYETİ

Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu...

Detaylar
bigdata
KDV MUAFİYETİ

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin...

Detaylar
prim desteği
PRİM DESTEĞİ

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3. Maddesine istinaden...

Detaylar
personel avantajları
PERSONEL AVANTAJLARI

Bölgede yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına göre personel istihdam edilir. Bu bölgelerde faaliyet gösteren...

Detaylar
yabancı uyruklu personel
YABANCI UYRUKLU PERSONEL

Bu Bölgelerde 6224 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu ile 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında...

Detaylar
akademisyenler için ar-ge desteği
AKADEMİSYENLER İÇİN AR-GE DESTEĞİ

Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak....

Detaylar
yatırım desteği
YATIRIM İSTİSNASI

Girişimciler, Dicle Teknokent A.Ş.'nin inşa edeceği Ar-Ge ofislerinden yararlanabileceği gibi, kendilerine tahsis edilen arsalar üzerinde...

Detaylar
image-missing