Misyonumuz & Vizyonumuz

Misyonumuz & Vizyonumuz

MİSYON

İleri ve yüksek teknoloji alanında çeşitli disiplinlere hitap eden, yaratıcılık, yenilikçilik (inovasyon) ve girişimcilik kültürünün gelişmesini sağlayacak üniversite sanayi işbirliği mekanizmaları ve kurumlarını barındıran bir ortam sunmak, Bu ortamda yer alan akademisyenlere, girişimcilere, şirketlere ve çalışanlarına uluslararası rekabet imkanı sağlayacak kalitede profesyonel hizmetleri sunmak ve Girişimciliği teşvik ederek yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut şirketlerin yeniliğe dayalı olarak büyümesini sağlamaktır.

VİZYON

Sanayi alanında Ar-Ge'ye ağırlık veren bir Teknokent

Dicle Teknokent bünyesinde, bilgi teknolojilerinin yanı sıra, tıp teknolojisi ve mekatronik alanında olmak üzere otomasyon, malzeme geliştirmesi, nanoteknoloji, farmasötik, moleküler biyoloji, biyoteknoloji, savunma teknolojileri, çevre teknolojileri gibi alanlarda faaliyet sürdürülmesi hedeflenmektedir.

Bilgiyi paylaşmayı seven, üniversite-sanayi işbirliğini destekleyen bir Teknokent

Dicle Teknokent, paydaşlarının bilimsel bilgi potansiyelinin, teknolojik ürün haline dönüşmesi ve özellikle üniversite bünyesindeki araştırmaların sanayinin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilebilmesi için uygun bir ortam yaratacaktır.

Toplumun tamamına kapıları açık olan bir Teknokent

Dicle Teknokent, bünyesindeki kuruluşlara dünya kalitesinde, etkin Teknokent hizmetleri sunarken, başta öğrenciler ve öğretim üyeleri olmak üzere Teknokentın diğer önemli paydaşlarıyla sinerjiyi arttıracak mekanizmalar geliştirecektir.

Diğer Teknokentlerle ortak çalışma yapmayı arzulayan bir Teknokent

Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliği sürecini destekleyen önemli bir kalkınma aracı olan Dicle Teknokent, bulunduğu bölgedeki diğer Teknokentlarla işbirliği ve sinerji halinde çalışarak bölge ve ülke ekonomisi için en üst düzeyde katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Uluslararası işbirliğine inanan bir Teknokent

Uluslararası alanda tanınan, saygın bir Teknokent olmayı hedefleyen Dicle Teknokent, paydaşlarının ürünlerinin yurtdışı pazarlara sunulması ve uluslararası kaynaklara erişimlerinin sağlanması konusunda gerekli faaliyetleri sürdürecektir.

Teknolojinin kültürel, sanatsal, çevresel boyutlarını ihmal etmeyen bir Teknokent

Teknolojinin ancak kültür, sanat ve çevre duyarlılığı ile topluma yararlı hale gelebileceği inancıyla Dicle Teknokent'ta, kaynakları verimli kullanan, çevreyi koruyan, estetik duygusunu besleyen, toplu halde yaşamanın avantajlarını ön plana çıkartan teknolojiler teşvik edilecektir