Logo Kullanımları

Logo Kullanımları

Dicle ÜniversitesiTeknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde faaliyet gösteren Firmaların Dicle Üniversitesi Teknokent isim ve logo kullanım hakkı koşulları:

  1. Dicle Üniversitesi Teknokent logosunun Bölgede faaliyet göstermiş/gösteren/gösterecek firmalar tarafından hiçbir koşulda kullanılmaması,
  2. Ürün üzerinde veya herhangi bir yerinde “….. ürün Dicle Üniversitesi Teknokent’te  yer alan ……….. Firma tarafından geliştirilmiştir” ibaresinin kullanımı için;
    • Firmanın yazılı gerekçeyle (ürünün özelliği, üretim miktarı, ürün görseli ve ilgili ibarenin görsel üzerinde tasarım ve detayları vb.) Teknokent Yönetim A.Ş.’ye başvurması
    • Teknokent Yönetici A.Ş.’nin değerlendirmesine yönelik Yönetim Kurulu nihai kararının alınması,
    • Teknokent Yönetim A.Ş.’nin ilgili kararının ilgili Firmaya yazı ile bildirilmesi gerekmektedir. 
  3. Başvuru yapılmadan izinsiz olarak bahsi geçen ibarenin ya da aynı algıyı yaratacak bir ibarenin üründe, ambalajında vs. herhangi bir şekilde kullanılması durumunda Teknokent’in tüm cezai, hukuki ve maddi-manevi zararlara ilişkin yasal hakları saklıdır.
  4. Bunlar dışında kalan hususlarda firmanın ürün üzerinde adresi bulunabilmekte olup adreste Dicle Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin geçmesi isim hakkı olarak değerlendirilmeyecektir.